ارتباط فوری

کتب شفای جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا در چهار بخش منطق، ریاضیات، طبیعیات و الهیات تالیف شده که نفس شفا فن ششم از بخش طبیعیات شفاست که شیخ الرئیس در این بخش پیرامون مسائل نفس بحثی جامع نموده اند. علما و یزرگان در طول سیر علمی و عملی کتاب نفس شفای جناب شیخ الرئیس را تدریس نموده و به این کتاب ارزشمند عنایت و توجه ویژه ای دارند.
کتاب نفس شفا که همان الفن السادس من الطبیعیات است در پنج مقاله و سی فصل تالیف شده است. این کتاب شریف در مباحث معرفت نفس و خودشناسی برای طالبان کمال و جویندگان حقیقت راهنمایی جامع است که نفس را از حیث ظاهر تا مرتبه عقل قدسی مورد تحقیق قرار داده است.

عنوان کتاب: شرح نفس شفا

مولف: شیخ الرئیس بو علی سینا

شارح: استاد صمدی آملی

تعداد صفحه: ۷۶۲

 

جناب استاد عصر علامه حسن زاده آملی دامت معالیه در مقدمه تحقیق کتاب نفس شفا اینطور مرقوم فرموده اند که(نقل به ترجمه از شرح نفس شفا):
بسم الله الرحمن الرحیم
حمد مخصوص خدایی است که ملک خویش را بر مثال ملکوتش خلق کرد و ملکوت را بر وزان جبروت خود پایه نهاد تا به ملکش بر ملکوت وی و به ملکوتش بر جبروت او دلالت شود.
درد و سلام بر امدادکننده همت ها، رسول خاتم او و آلش که موازین عدل و امامان امت ها هستند. و بر کسانی که سالک نهج آن ها و هدایتگر به طریق آشکار می باشند. و بعد از حمد و درود و سلام، بر کسی که نفس خویش را اهمال نکرده و خویشتند را به فراموشی نسپرده، مخفی نیست که معرفت نفس تنها راه معرفت واجب تعالی تعالی شأنه و طریق یکتا به ایقانی کردن معاد است که موجب تحصیل سعادت همیشگی است. پس معرفت نفس افضل و انفع معارف است قوله سبحانه: «و همانند کسانی که خود را فراموش کرده و حق تعالی آن ها را از خودشان به فراموشی داده، نباشید که آن ها فاسق هستند.»

حضرت وصیّ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «به خویشتند جاهل مباش زیرا که جاهل به خود، جاهل به تمام اشیاست.»

و فرمود: «هر آن که خود را شناخت به نهایت هر معرفت و علمی منتهی شد.»

و فرمود: «هر آن که خود را نشناخت از راه نجات بازماند و در ضلالت و جهالات غوطه ور شد.»

و فرمود «معرفت نفس، نافع ترین معارف است.»

و فرمود: «هر که خویشتن را شناخت پروردگار خود را شناخته است.»

استوانه های علم از زمان قدیم به تصنیف صحف نوریه در معرفت نفس انسانی اعتنای شدید کردند و ما تعدادی از آن کتب را در آغاز کتاب مان در باب معرفت نفس به نام گنجینه گوهر روان ذکر کردیم و از آن صحف کریمه، کتاب نفس شفای شیخ الرئیس رضوان الله علیه است و…

 

جناب حضرت علامه حسن زاده آملی کتاب نفس شفای شیخ الرئیس را با عرضه به چند نسخه خطی و چاپی تصحیح نموده اند و جناب استاد صمدی آملی شرح خود را بر مبنای نفس شفای تصحیح شده حضرت علامه افاده نموده اند.

 

فهرست اجمالی کتاب

 • مقدمه تحقیق
  • عوالم سه گانه طولی
  • مراتب نفوس
  • معرفت نفس طریق معرفت اسماست
  • معرفی چند کتاب در معرفت نفس
 • فن ششم از طبیعیات
  • چینش مباحث در طبیعیات
  • بحثی حول ماده و صورت
  • حول علم فکری و اسم و اسم الاسم
  • اشتراک نبات و حیوان
 • مقاله اول
 • فصل اول
  • اثبات نفس و تعریف آن
  • تعریف نفس نزد حاجی سبزواری
  • تن و نفس
  • تعریف نفس نزد ارسطو
  • علت اطلاق نفس بر صور محسوسه
  • قاعده در جوهریت و عرضیت
  • نفس فلکی
  • اثبات نفس به دلیل تجربی شیخ
 • فصل دوم
  • مسالک اربعه در باب نفس
  • شناخت نفس از طریق حرکت
  • شناخت نفس از طریق ادراک
  • شناخت نفس از راه حیات
  • اعتراضات شیخ بر مسلک حرکت
  • اشکال بر قائلین به عدد بودن نفس
  • نقل اقوال قدما از کتاب دروس معرفت نفس
 • فصل سوم
  • ماده قریب و ماده بعید
  • نفس نباتی
  • کیفیت تکامل نفس از منی
  • تأثیر و تأثر نفس و بدن
  • نفس مکمل بدن و حافظ اوست
 • فصل چهارم
  • صدور افعال مختلف نفس در بدن
  • فرق فکر و حدس
  • اقسام چهارگانه تقابل
  • محسوسات مشترکه و مفرده
  • افعال اولی و ثانوی قوا
  • اثبات تعدد قوا در حیوان
 • فصل پنجم
  • تعریف غذا
  • قوای نباتی
  • تعریف قوه نامیه
  • بیان قوه باصره
  • بیان قوای باطنی نفس
  • فرق ادراک اولی و ثانی
  • فرق متخیله و خیال
  • قوه حافظه
  • غقل هیولانی
  • علت بیماری یرقان
 • مقاله دوم
 • فصل اول
  • ترتیب بحث قوا
  • مراحل هضم غذا
  • تفاوت نامیه و غاذیه
  • پندار هراکلیتوس در آتش بودن غاذیه
  • آلت قوه غاذیه
  • مزاج سازی قوه نباتی
 • فصل دوم
  • تعریف ادراک
  • کثرت ملائکه
  • وهم، سلطان قوای جسمانی
  • ادراک عقلی دشوار است
  • اتحاد حاس و محسوس
  • فرق محسوس بالذات و بالعرض
 • فصل سوم
  • ضرورت لامسه
  • دلیل بر ضرورت لامسه
  • لمس طلیعه حواس
  • تفاوت های قوه لامسه با سائر حواس
  • انغمار لمس در طبیعت و ترتیب حواس
  • تعداد قوای لامسه
  • اعتدال مطاج منشاء برکات
 • فصل چهارم
  • ذوق
  • شباهت و تفاوت ذوق با لمس
  • اقسام طعوم
  • حکت خلقت انسان
  • دلیل اصحاب بخار و دخان
  • نظر شیخ در کیفیت ادراک شم
  • بررسی حکایت کرکس ها
 • فصل پنجم
  • ترتیب بحث سمع
  • صوت عرض و حادث است
  • ماهیت صوت
  • آیا صوت در خارج از سمع موجود است
  • تحقیق انیق در قرب و بعد
  • قرع نیازمند به دو حرکت است
  • کیفیت شنیدن پژواک
  • هر صوتی، صدا دارد
  • تموج هوا به حرکت انتقالی نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.