تهران، تقاطع یادگار امام و خیابان طوس، کوچه فغانی، کوچه عباسی شماره ۱۴