درباره ما

کتابفروشی تفرید با هدف ایجاد یک فروشگاه جامع و کامل کتب تخصصی فلسفه و عرفان در سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در با محوریت پخش آثار علامه حسن زاده آملی و سایر اعاظم علما با عنوان پخش کتاب تفرید آغاز کرد.

از آنجا که کتب علامه حسن زاده آملی توسط یک ناشر خاص چاپ نشده و ناشران مختلفی کتب ایشان را چاپ کرده اند فروشگاه خاصی وجود نداشت که کتب ایشان را یکجا به فروش برساند؛ ازین رو مدیر و مؤسس آقای محمد صمدی این فروشگاه را در ابتدا به جهت جمع آوری تمام کتب علامه حسن زاده آملی در یک مجموعه تاسیس نمود.

در مرحله اول صرفاً کتاب‌های علامه حسن زاده آملی بیشتر به کتابفروشی‌های دیگر پخش می‌شد. در ادامه با افزایش تقاضا در شهرستان‌های ایران حتی روستاها و رشد فضای مجازی و ارتقاء شبکه ارتباطی کشور حرکت به سمت پوشش کامل تمام شهرهای ایران در دستور کار قرار گرفت.

بدین ترتیب در سال ۱۳۸۷ کتابفروشی تفرید با کمک ایزد تعالی به عنوان اولین کتابفروشی اینترنتی در زمینه فروش کتب علامه حسن زاده آملی و کتب تخصصی فلسفه و عرفان در فهرست فروشگاه‌های فعال قرار گرفت.