کتاب دروس معرفت نفس

… انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد، و آن مبتنی بر خودشناسی است.

دروس معرفت نفس کتابی است که در این مقصد اعلی و مرصد أسنی، به نظم و نضد خاصّی، بالفعل حاوی بیش از یکصد و پنجاه و سه درس است…

این صد و پنجاه و سه درس در سیر مراحل ابتدائی معرفت نفس است… امید است که این دروس نفوس مستعده را مُعدّی برای اعتلای به معارج عالیه معرفت نفس انسانی، و مُمدّی در راه ارتقای به مدارج سامیه منزلت قرب رحمانی گردد.

خرید کتاب

شرح تصویری دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی

۲۴۰ ساعت آموزش تصویری علم هیئت بر اساس کتاب «دروس هیئت» علامه حسن‌زاده آملی در قالب ۱۸۰ فایل ویدیویی.

مشاهده و دانلود دوره

محی الدین ابن عربیمشاهده تمام آثار

20%
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
10%
۴۰۵.۰۰۰ تومان
10%
۴۰۵.۰۰۰ تومان
11%
۸۷۱.۰۰۰ تومان
10%
۲۶۱.۰۰۰ تومان
10%
۱.۲۱۵.۰۰۰ تومان
10%
۵۳۱.۰۰۰ تومان
10%
۱.۲۶۰.۰۰۰ تومان
10%
۳۱۵.۰۰۰ تومان

«آقای حسن زاده را کسی نشناخت جز امام زمان(عج) و راهی را که حسن زاده در پیش دارد، خاک آن طوطیای چشم طباطبایی است.»

 علامه طباطبایی قدس سره