کتاب دروس معرفت نفس

… انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد، و آن مبتنی بر خودشناسی است.

دروس معرفت نفس کتابی است که در این مقصد اعلی و مرصد أسنی، به نظم و نضد خاصّی، بالفعل حاوی بیش از یکصد و پنجاه و سه درس است…

این صد و پنجاه و سه درس در سیر مراحل ابتدائی معرفت نفس است… امید است که این دروس نفوس مستعده را مُعدّی برای اعتلای به معارج عالیه معرفت نفس انسانی، و مُمدّی در راه ارتقای به مدارج سامیه منزلت قرب رحمانی گردد.

خرید کتاب

شرح تصویری دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی

۲۴۰ ساعت آموزش تصویری علم هیئت بر اساس کتاب «دروس هیئت» علامه حسن‌زاده آملی در قالب ۱۸۰ فایل ویدیویی.

مشاهده و دانلود دوره

محی الدین ابن عربیمشاهده تمام آثار

20%
۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
10%
۲۸۸.۰۰۰ تومان
10%
۲۸۸.۰۰۰ تومان
10%
۱۹۸.۰۰۰ تومان
10%
۱.۲۱۵.۰۰۰ تومان
10%
۳۷۸.۰۰۰ تومان
10%
۸۵۵.۰۰۰ تومان
10%
۲۴۳.۰۰۰ تومان

آیت الله جوادی آملیمشاهده تمام آثار

10%
۳۱۵.۰۰۰ تومان
10%
۴۷۳.۰۰۰ تومان
10%
۲۲۰.۰۰۰ تومان
14%
۹۰.۰۰۰ تومان
10%
۱۳۰.۰۰۰ تومان

«آقای حسن زاده را کسی نشناخت جز امام زمان(عج) و راهی را که حسن زاده در پیش دارد، خاک آن طوطیای چشم طباطبایی است.»

 علامه طباطبایی قدس سره