کتاب دروس معرفت نفس

… انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد، و آن مبتنی بر خودشناسی است.

دروس معرفت نفس کتابی است که در این مقصد اعلی و مرصد أسنی، به نظم و نضد خاصّی، بالفعل حاوی بیش از یکصد و پنجاه و سه درس است…

این صد و پنجاه و سه درس در سیر مراحل ابتدائی معرفت نفس است… امید است که این دروس نفوس مستعده را مُعدّی برای اعتلای به معارج عالیه معرفت نفس انسانی، و مُمدّی در راه ارتقای به مدارج سامیه منزلت قرب رحمانی گردد.

توضیحات بیشتر

استاد صمدی آملی

استاد صمدی آملی

سیر درسی

از آنجا که کتب متعددی در حوزه عرفان و فلسفه و علوم دیگر عقلی و نقلی در حال حاضر در دسترس عموم مردم قرار دارد و فهم صحیح مطالب مندرج در آنها نیاز به تحصیل مرحله به مرحله دارد که محصل بتواند در مسیر درست قدم کند؛ استاد صمدی آملی دو سیر درسی برای طلاب و غیر طلاب پیشنهاد داده‌اند که نقشه راهی پرفایده برای طالبان علم و معرفت است

مطالعه مطلب
مشاهده تمام کتب مجموعه کامل صوتی و تصویری

شرح دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی

۱۸۱ جلسه تصویری در قالب ۱۳ دی‌وی‌دی
خرید مجموعه

محی الدین ابن عربیمشاهده تمام آثار

20%
۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان
10%
۱۷۵.۵۰۰ تومان
10%
۱۷۵.۵۰۰ تومان
10%
۲۶۱.۰۰۰ تومان
10%
۱۰۸.۰۰۰ تومان
10%
۵۴۰.۰۰۰ تومان
10%
۲۲۵.۰۰۰ تومان
10%
۵۳۱.۰۰۰ تومان
10%
۱۳۵.۰۰۰ تومان

آیت الله جوادی آملیمشاهده تمام آثار

«آقای حسن زاده را کسی نشناخت جز امام زمان(عج) و راهی را که حسن زاده در پیش دارد، خاک آن طوطیای چشم طباطبایی است.»

 علامه طباطبایی قدس سره