ایتا پیامک تماس

کنز الاسرار ماذندرانی

تماس بگیرید

نوع جلد

سخت

زبان

قطع کتاب

وزیری

از روی نسخه ای که بسعمی واهتمام بر نهار دارن در سال ۱۲۷۷هجری قمری در پطرز بورغ چاپ شده است