ایتا پیامک تماس

ولایت در قرآن

۴۶.۰۰۰ تومان

وزن 135 گرم

ولایت، گاهی رتبۀ وجودی اولیای الهی را نشان ‌‌‌‌‌‌می‌دهد و زمانی سمت اعتباری والیان جامعه را بازگو ‌‌‌‌‌‌می‌کند، ولایت اولیای الهی با انشا و اعتبار بشری وضع نشده و با تهاجم از بین نمی‌رود و با نقض بشری زایل نمی‌گردد.

این کتاب شامل فصول زیر ‌‌‌‌‌‌می‌باشد:

۱ . مباحث ماهیت و حقیقت ولایت ۲٫ تحقیق ولایت در خارج ۳٫ عوامل و موجبات تحقق ولایت ۴٫ ولایت تکوینی و تشریعی