ایتا پیامک تماس

منطق

۱۱۰.۰۰۰ تومان

شناسه محصول: 1045940037 دسته: برچسب:

وزن 213 گرم
تاریخ انتشار

1400

شابک

9789642671106

نوع جلد

شومیز

زبان

نوبت چاپ

4

تعداد صفحات

115

قطع کتاب

رقعی

ناشر

نویسنده

فهرست اجمالی

ترجمان احوال فاضل تونی از آقای محمد خوانساری

منطق

علم منطق

 • تعریف منطق
  • اقسام علم: اصالی-عالی

 • دلالت
  • دلالت وضعی
  • دلالت زبعی
  • دلالت عقلی
 • نسبت الفاظ به یکدیگر
  • متباین
  • مترادف
  • مشترک
  • متواطی
  • مشکک

کلیات خمس یا «ایساغوجی»

 1. نوع
 • نوع حقیقی
 • نوع اضافی

۲٫ جنس

 • جننس قریب
 • جنس بعید

 • غیر دائمی
  • عرض لازم ماهیت و لازم وجود
  • عرضلازم وجود ذهنی

معرف

 • معرف
  • حد
   • حد تام و ناقص
 • رسم
  • رسم تام و ناقص
 • قضایا
 • رابط
 • اقسام قضیه محصوره
 • تنقسیم قضیه به اعتبار محمول
 • اقسام ماده
 • اقسام قضیه ضروریه
 • اقسام قضیه ممکنه
 • عکی
  • ….

حجت

 • اقسام حجت
  • قیاس
  • استقراء
  • تمثیل

برهان

 • «ما»
  • شارحه و حقیقیه
 • «هل»
  • بسیطه مرکبه
 • «لم»
  • ثبوت و اثبات
 • شرح برهان

مقدمه

سه امر است که دانستن آنها در آغاز تعلیم، اگر ضروری هم نباشد بسی لازم و مفید است. این سه امر عبارتند از:

 1. تعریف علم
 2. فایده و غایت و نتیجه و ثمره آن علم.
 3. موضوع علم

بیشتنر از فرزانگان در آغاز تألیف خود این سه امر را شرح داده‌اند و آن را لازم شمرده و علت لزوم را هم چنین گفته‌اند که اگر تعریف علم دانسته نشود کسی ساختار آن نخواهد شد زیرا خواستن بدون شناخت محال است و اگر موضوعش معلوم نباشد از دیگر علوم ممتاز نخواهد شد. بالنتیجه مطلوب با غیر آن مشتبه می‌شود و اگر فایده و غرض مجهول باشد آدمی را به فرا گرفتن آن اقبال نخواهد شد؛ زیرا انسان عاقل را اراده کار عبث و بیهوده معقول نیست.

از متن کتاب

اقسام لفظ مرکب

مرکب دو قسم است: تام-ناقص

مرکب تام آن چیزی است که چیزی را به چیزی نسبت دهیم به نحوی که سکوت بر او صحیح باشد و شنونده را منتظر نگذارد مثل آنکه بگوییم: زید آمد، احمد رفت.

مرکب ناقص آن است که سکونت بر آن صحیح نباشد یعنی شنونده را منتظر بگذارد مثل: پسر زید. و آن بر دو قسم است…

معرف

معرف در لغت یعنی شناساننده و در اصطلاح منطق چیزی است که تصور آن سبب تصور چیزی شود. معرف‌الشیء ما یفید تصوره تصور الشیء: معرف دو قسم است۱٫ حد ۲٫رسم.

تقسیم قضیه به اعتبار نسبت

قضیه به اعتبار نسبت تقسیم می‌شود به موجهه و مطلقه چون یکی از اجزای قضیه نسبت است، از لحاظ نسبت هم ممکن است قضیه را تقسیم کرد.

موجهه: یعنی جهت‌دار و آن قضیه‌ای است که در آن ذکر جهت شده باشد، مثلا زید انسان است بالضروره.

مطلقه: آن است که در آن جهت ذکر نشده باشد، مثلا زید انسان است یعنی رها است از ذکر جهت نسبت هر محمولی به موضوعی،در واقع و نفس‌الامر مکیف است به یک کیفیتی که آن کیفیت را ماده قضیه گویند…

عکس

از جمله احکام قضایا عکس است (عکس بر دو قسم است، عکس مستوی و عکس نقیض) عکس المستوی تبدیل طرفی القضیه مع بقاء الصدق و الکیف- عکس مستوی آن است که جزء اول قضیه را جزء دوم و جزء دوم را جزء اول قرار دهیم.

از این تعریف چنان معلوم می‌شود که برای تحقیق عکس قضیه دو چیز لازم است: اولا عکس در کیف( ایجاب و سلب) مانند اصل خود باشد…