ایتا پیامک تماس

مجمع الحساب: دانشنامه ای در فن سیاق از دوره افشاریه

۱۳۵.۰۰۰ تومان

وزن 500 گرم
نوع جلد

سخت

زبان

قطع کتاب

رقعی

ناشر