ایتا پیامک تماس

متن و ترجمه حکمه الاشراق سهروردی

۵۸۰.۰۰۰ تومان

وزن 550 گرم
نوع جلد

سخت

قطع کتاب

رقعی

زبان

تاریخ انتشار

1402

ناشر

مترجم

نویسنده

تعداد صفحات

350

شابک

1375321600978

متن و ترجمه حکمت الاشراق | (مجموعه حکمت اشراق/۱)
نوشته شهاب‌الدین یحیی سهروردی
ترجمه مسعود انصاری
چاپ اول ۱۴۰۲
از دیباچه مولف:
یاران من، همواره از من می‌خواهید کتابی برای شما بنویسم؛ و طعم آنچه را در لحظه‌های خلوت‌ها و منازلات چشیده‌ام، در آن بیاورم. هر جانِ جویایی را بهره‌ای از نور خدای عزوجل است؛ اندک یا بسیار. و برای هر تلاشگری ذوقی است، ناقص یا کامل. پس علم را به گروهی ویژه وقف نکرده‌اند، تا درهای ملکوت را پس از آن ببندند و افزونتر از آن را از جهانیان باز دارند. بلکه حق آن است که بخشندۀ دانش، همو که در کرانۀ روشنی است، بر غیب بخیل نیست..
از مقدمه مترجم:
مباحثی که سهروردی در بخش نخست کتاب می‌آورد، موضوعاتی منطقی است که آن‌ها را برای جویای حکمت اشراقی لازم دانسته است؛ و خود پیرامون برخی از آن‌ها ملاحظاتی دارد.فراتر از تحولی که سهروردی در بخش منطق و در تبیین ابزار شناخت پدید آورد، مبانی مکتب او در بخش دوم کتاب متجلی است. در این بخش بنیادی‌ترین مبادی هستی‌شناسانه شیخ اشراق، به ویژه نظریۀ «نور»، نورالانوار، نورهای الهی، مبادی هستی و ترتیب آن‌ها بیان شده است. سهروردی درباره حقیقت نور و نورِ نور و صادرشدۀ نخستین از آن سخن می‌گوید؛ و بر این باور است که نور تصوری بدیهی و روشن است و نیازی به تعریف ندارد؛ و وجود را مترادف نور و شیء را نور یا تاریکی می‌داند؛ و مقرر می‌دارد هر کدام از آن‌ها نور یا عرض هستند؛ و عرض‌های نوری و تاریک جسم، در وجود نیازمند نور مجرد هستند؛ و نور مجرد مورد اشارۀ حسی قرار نمی‌گیرد…
کتاب حاضر دربردارنده ترجمه کامل کتاب حکمت‌الاشراق است که به همراه متن عربی در صفحات مقابل هم سامان یافته‌اند، تا امکان استفاده و تطبیق اصل متن نیز فراهم باشد.
.