ایتا پیامک تماس

فن سماع طبیعی, آسمان و جهان, کون و فساد از کتاب شفا

۱.۰۳۵.۰۰۰ تومان

نوع جلد

سخت

زبان

قطع کتاب

وزیری

ناشر

نویسنده

شابک

9786003390867

تاریخ انتشار

1402

مصحح / شارح

نوبت چاپ

4

فن سماع طبیعی، آسمان و جهان، کون و فساد از کتاب شفا
نوشته ابن‌سینا؛ نگارش محمد علی فروغی؛ مقدمه منوچهر صدوقی سها
به همراه نقد میرزا مهدی آشتیانی بر ترجمه ذکاءالملک؛ انتشارات مولی
کتاب حاضر ترجمه سه بخش
فن سماع طبیعی
آسمان و جهان
و کون و فساد
از قسمت طبیعیات کتاب «الشفا» ابن‌سیناست.
چاپ نخست این کتاب صرفا مشتمل بر بخش «فن سماع طبیعی» بود و در سال ۱۳۱۶ در مطبعه مجلس منتشر شد. سه سال بعد و با تجدید نظرهایی در ترجمه و افزودن دو بخش «آسمان و جهان» و «کون و فساد» این کتاب در انتشارات بانک ملی تجدید چاپ شد. کتاب حاضر نسخه‌ای است حاصل حروفچینی مجدد چاپ ۱۳۱۹ بانک ملی.
چنان که فروغی در مقدمه اشاره می‌کند، او در ترجمه کتاب از یاری استادانی چون فاضل تونی و میرزا مهدی آشتیانی برخوردار بوده است.
مقدمه منوچهر صدوقی سها بر این کتاب به بررسی رابطه این افراد با یکدیگر در ترجمه شفا میپردازد و سندی تازه‌یاب در این باب را برای نخستین بار منتشر می‌کند: نقدی که میرزا مهدی آشتیانی برای فروغی درباره این کتاب فرستاده است.
روش تنظیم کتاب توسط فروغی چنین است که در ابتدای هر فصل از کتاب، خلاصه‌ای از مباحث آن فصل را در یکی دو صفحه می‌نگارد. سپس ترجمه متن شفا ارائه می‌شود که با حاشیه‌نویسی‌های موضوعی تنظیم پیراسته‌ای دارد. در پایان فصل نیز بخش‌هایی که به نظر مترجم حق مطلب ادا نشده و مطلب مترجَم بازتاب دهنده متن شفا نیست، توضیحاتی اضافه مرقوم شده است.