ایتا پیامک تماس

فرمایشات عرشی علامه حسن زاده آملی | DVD

۴۰.۰۰۰ تومان

وزن 90 گرم
نویسنده

عنوان تعداد جلسه سال
محرم ۳۳ ۴۹-۷۸
صفر ۱۸ ۴۹-۷۸
نماز جمعه ۱۰۷ ۵۷-۶۰
رمضان ۱۴۴ ۵۰-۶۰
بیانات ۱۰ ۴۹-۸۱
امامت ۱۶
تفسیر

تعداد کل جلسات: ۳۶۶ جلسه

 

تعدادی از فایلها که با وسایل صدابرداری قدیمی و با تجهیزات آنالوگ ضبط شده دارای کیفیت مطلوب نیست.