ایتا پیامک تماس

عید ولایت

۵۴.۰۰۰ تومان

وزن 147 گرم

قرآن مشحون از آیاتی است که ظاهری زیبا و باطنی ژرف دارد و اسرار آن پایان ‌‌‌‌‌‌نمی‌پذیرد. در معرفی ابعاد شخصیتی امیر مؤمنان علی (ع) ، که هر کدام به قدر همت خود، از اقیانوس معرفت او گوهری برگرفته، لیکن هیچکس توان رسیدن به ژرفای آن را ندارد. در این اثر موضوعاتی مورد بررسی قرار گرفته است:

۱ .عید ولایت در قرآن ۲ .عید ولایت در تاریخ ۳ .فاتح ولایت از زبان خود ۴٫اولین مدافع ولایت ۵ .وارثان غدیر ۶ .اهمیت و آداب عید ولایت