ایتا پیامک تماس

علی مظهر اسماء حسنی الهی

۴۲۰.۰۰۰ تومان

وزن 115 گرم

شاخص‌ترین جایگاه که محال معرفت الهی در معدن علم و مخزن سر ربوبی است، همانا وجود گرامی اهل بیت و مشخصاً علی بن ابی طالب است که دربارۀ خود ‌‌‌‌‌‌می‌فرماید: هیچ نشانه و علامتی در ارائه اسماء و اوصاف الهی برتر از من نیست.

کتاب حاضر کوششی است در جهت مظهریت امیر مؤمنان (ع) از اسمای حسنای الهی که طی فصولی، این مباحث را مطرح نموده است:

۱ . کلیاتی دربارۀ اسم و ذات الهی ۲ . انسان کامل ۳ . راه شناخت انسان کامل ۴ . شرط شناخت علی ۵ . مجلای صفای الهی