ایتا پیامک تماس

عصاره خلقت

۳۶.۰۰۰ تومان

وزن 90 گرم

بهترین زینت و برترین کمال، آراستن عقل به معرفت امام است که اگر چنین بهره‌ای برای انسان نباشد، حیات و مرگ او حیات و مرگ جاهلی و شقاوت‌بار است.

این کتاب که در شأن عصارۀ خلقت، حضرت ولی الله الاعظم، امام زمان (عج) است، این مباحث را ارائه نموده است:

۱ . فضیلت نیمۀ شعبان ۲ . انتظار فرج ۳ . آثار فرج ۴ . بُعد فرهنگی انتظار ۵ . وظیفۀ شیعه در عصر غیبت ۶ . بُعد نظامی انتظار ۷ . حکمت غیبت امام زمان(عج) ۸ . اصحاب خاص ۹ . اسرار نهایی غیبت و… .