ایتا پیامک تماس

ظهور ولایت

۵۳.۰۰۰ تومان

وزن 128 گرم

دین، برترین موهبت الهی به ساحت انسانی، از دیر زمان حرکت خود را آغاز کرده و در طول تاریخ با فراز و نشیب‌‌‌‌‌‌‌های فراوان، گذرگاه‌‌‌‌‌‌‌های سنگین و سهمگین را پشت سر گذاشته است و تبیین هر چه بهتر آن موجب تثبیت ارکان اعتقادی، به خصوص امامت و ولایت ‌‌‌‌‌‌می‌شود.

نگاه تفسیری حضرت استاد به آیۀ اکمال در راستای تحقق این امر در سه بخش با مباحث ذیل ‌‌‌‌‌‌می‌باشد:

۱ . معانی لغات و واژه‌‌‌‌‌‌‌های آیۀ اکمال ۲ . حقایق تاریخی برای تفسیری روشن از آن ۳ . روایات پیرامون حماسۀ غدیر ۴ . نکات و اشکالات پیرامون آیۀ اکمال