ایتا پیامک تماس

شریعت در آیینه معرفت

۱۷۷.۰۰۰ تومان

وزن 634 گرم

كتاب «شریعت در آینۀ معرفت» ضمن تصحیح و اثبات راه معرفت صحیح، به شكلی عمیق به بررسی و نقد نظریۀ قبض و بسط تئوریک شریعت می‌پردازد و در دو بخش مباحثی همچون: ثبات و تحول فهم شریعت، حقیقت دین، علم و دین، همراهی وحی و عقل، ثبات و تغییر معرفت دینی، سفسطه و شكاكیت پیچیده، نسبیت شناخت، نقد نسبیت، نسبیت و تحول معرفت دینی، تبیین توحش طبعی و تمدن نظری و… را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.