ایتا پیامک تماس

رساله در اثبات تواتر قرآن

تماس بگیرید

کتاب رساله در اثبات تواتر قرآن نوشتهٔ محمدبن حسن حر عاملی با ترجمهٔ مریم سادات عربی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

           در آغاز کتاب، دیباچهٔ مترجم را می‌خوانیم که مترجم در بخشی از آن به معرفی نویسندهٔ کتاب که همانا محمدبن حسن حر عاملی است می‌پردازد. عاملی فقیه و محدث امامی مذهب سدهٔ یازدهم هجری است که در روستای مشغر در جبل عامل لبنان زاده شد. بنا به قولی نسب وی به حر بن یزید ریاحی می‌رسد. وی که تا چهل سالگی در جبل عامل می‌زیست دو بار به حج رفت و پسانتر راهی طوس شد و تا زمان مرگ در آنجا ماند و به تدریس و تالیف پرداخت.

عاملی یک بار نیز به اصفهان رفت و علامه مجلسی را ملاقات کرد و از او اجازهٔ روایت گرفت. شاه سلیمان صفوی به وی سمت قاضی‌القضاتی و شیخ‌الاسلامی خراسان را پیشنهاد کرد اما وی نپذیرفت. عاملی سرانجام در ۱۱۰۴ هجری در مشهد درگذشت و در صحن عتیق حرم رضوی به خاک سپرده شد.

          عربی در ادامه از کتاب می‌نویسد که این کتاب در اصل یکی از مهم‌ترین نوشته‌های کوتاه حر عاملی است که تاکنون چنانکه باید به آن توجهی نشده است؛ کتابی که شیخ عاملی آن را در پاسخ به یکی از عالمان معاصر خود در رد ادعای او مبنی بر تحریف قرآن و اینکه به متواتر بودن قرآن خدشه وارد می‌کرد، نگاشته است.

          این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل نخست در اثبات تواتر قرآن است. دومین فصل دربارهٔ اخباری است که بر سلامت قرآن از تحریف دلالت دارند. فصل سوم در بیان شبهات نویسندهٔ معاصر دربارهٔ جمع قرآن و اختلاف قاریان است. در پایان فصل چهارم است که در بیان شبهات و دفاع از تواتر قرآن است.

          مترجم در بخش‌هایی از دیباچه به صورت چکیده‌وار مدعیات اصلی نویسندهٔ گمنامی که معاصر شیخ عاملی بوده را ارائه کرده و سپس در ادامه پاسخ‌ها و ارزیابی‌های شیخ عاملی را آورده است.