ایتا پیامک تماس

رحیق مختوم | جلد ۲۰

۲۸۸.۰۰۰ تومان

وزن 1312 گرم
نوع جلد

سخت

قطع کتاب

وزیری

شابک

9786007835449

زبان

تعداد صفحات

824

نوبت چاپ

1

تاریخ انتشار

1399

ناشر

نویسنده

عناوین این جلد عبارتند از:

۱) استحالۀ عقل بالقوه بودن عقل بالفعل

۲) تبیین علم دینی و اسلا‌‌‌‌‌می‌شدن دانشگاه

۳) علوم بدیهی اولیه و نسبتشان با علوم نظری

۴) مبدأ عدم تناقض با تقسیم موجود به واجب و ممكن

۵) ادراک مبداء عدم تناقض با شهود وجود مطلق و انتزاع مفهوم وجود از مراتب مختلف هستی

۶) ابعاد هستی شناختی، معرفت شناختی و منطقی استحاله جمع هستی و نیستی

۷) بحث از احوال عاقل

۸) وجوب معقول بالذات بودن هر مجردی

۹) نقض نسبی و قیاسی بودن علم حصولی به شناخت مفهومی نفس

۱۰) عقل و معقول بالفعل بودن هر مجرد

۱۱) نسبت فعل فاعل با نفوس ما

۱۲) حضوری و دائمی‌بودن علم عاقل به ذات خود

۱۳) ضرورت تجرد عاقل