ایتا پیامک تماس

دنیاشناسی و دنیا گرایی

۴۵.۰۰۰ تومان

وزن 126 گرم

دنیا معجون غریب و خلیط عجیبی است که چهره ای از آن ممدوح و گرایش به آن مایۀ خیر و سعادت و جلوۀ دیگر آن مذموم و تمایل به آن موجب هبوط و سقوط است.

این مجموعه که با موضوع دنیاشناسی و دنیاگرایی فراهم آمده، از مجموعۀ بیانات حضرت استاد (مدظله العالی) فراهم آمده و با توجه به سیرۀ علوی و بیان و نگاه آن حضرت در مورد دنیا و گرایش به آن، دیدگاه واقعی و صحیح آن حضرت را طی مباحثی مورد مداقه قرار داده است.

۱ . ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های دنیای ممدوح ۲ . ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های دنیای مذموم ۳ . آثار دوستی دنیا ۴ . راه درمان دنیاگرایی