ایتا پیامک تماس

دفتر عقل و آیت عشق | دوره سه جلدی

تماس بگیرید

وزن 2025 گرم
تاریخ انتشار

1398

شابک

9789647134630

نوع جلد

سخت

زبان

نوبت چاپ

پنجم

تعداد صفحات

1500

قطع کتاب

رقعی

ناشر

نویسنده

درباره ماهیت عقل و عشق و تفاوت و تقابل میان این دو امر بنیادی و اصیل است و جوابی مفصل است بر جنگ تاریخی عرفاً و فلاسفه. سوء تفاهمی که از اندیشه بعضی فلاسفه و عرفاً به عامه مردم هم رسوخ کرده. دینانی در این کتاب به جایگاه عقل در حکمت و فلسفه پرداخته و از عقل دربرابر عقاید اشاعره دفاع کرده و به نقد اندیشه های فلاسفه و عرفای شرق و غرب در این مورد می پردازد و در نهایت آرای خود را ارائه می نماید و عشق را فرایند درک ژرف عقلی و خواست براثر شناخت عمیق می داند و تعارضی بین این دو ندانسته و هیچ کدام آن یکی را نفی نکرده ، بلکه عشق حقیقی رااز مسیر عقل میسر می داند.