ایتا پیامک تماس

حکمت علوی

۴۴.۰۰۰ تومان

برچسب:

وزن 132 گرم

صلابت سخن و فصاحت بیان که نماد قدرت ایمان و ظهور توان عقل و دانش است، از خطبه‌‌‌‌‌‌‌ها، نامه‌‌‌‌‌‌‌ها و قصار الحکم نهج علوی ظاهر و باهر است. منظر حکیمانه و دیدگاه متقن علوی اقتضاء ‌‌‌‌‌‌می‌کند که هر چه از گفتارش ظاهر و نوشتارش بارز ‌‌‌‌‌‌می‌شود، تماما در قالبی اندیشمندانه و محتوایی حکیمانه اظهار گردد.

این اثر در یک سیر کلی طی سه بخش مباحثی را ارائه نموده است:

۱ . معرفی شخصیت امیر مؤمنان علی (ع) ۲ . حکمت نظری ۳ . حکمت عملی