ایتا پیامک تماس

جستار در میراث منطق دانان مسلمان

تماس بگیرید

تاریخ انتشار

1390

شابک

978-964-426-561-7

نوع جلد

سخت

تعداد صفحات

578

ناشر

کتاب «جستار در میراث منطق دانان مسلمان» در بیست و یکمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،اثر شایسته تقدیر شناخته شد.مراسم تجلیل از نویسنده این کتاب و دیگر برندگان این جایزه،سه شنبه ۴ مهر در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

«جستار در میراث منطق دانان مسلمان» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است . این اثر در چهار بخش و بیست و یک فصل سامان یافته : علم شناسی، معرفت شناسی، آراء منطقی دانشمندان مسلمان، تحلیل تاریخی مسایل منطقی .

بخش نخست کتاب گزارش و تحلیل دیدگاه منطق دانان در شناخت علوم است .این فصل به بررسی موضوعاتی مانند تقدم مباحث علم شناسی بر مباحث علم، جایگاه معرفتی علم منطق در الگوی علم شناسی ارسطویی و مواجهه اصولیا با الگوی علم شناسی ارسطو و سهم اصولیان متاخر در ارایه الگوی جدید علم شناسی می پردازد .

محور اصلی بخش دوم طرح مباحث معرفت شناسی نزد منطق دانان مسلمان می پردازد . نظریه توجیه نزد طوسی، برهان حقایق نفس الامری، بداهت تصورات حسی، تمثیل، کثرت گرایی تا جهان شمولی معرفت بخشی از موضوعات مطرح شده در این بخش هستند .

بخش سوم به طرح برخی از دیدگاه های مهم منطق دانان می پردازد کخه تحول ساختاری در منطق نگاری ابن سینا، مکتب های منطقی شیخ اشراق، آراء آثار منطقی علامه حلی، قطب الدین رازی و معمای مجهول مطلق، آراء و آثار منطقی جلال الدین دوانی و ملاصدرا و تحویل قضایا را بررسی می کند .

در بخش چهارم برخی از مسایل منطقی در تطور تاریخی مطالعه می شود . ترتیب طرح این مسایل، ترتیب آثار منطقی به ویژه آثار دوبخشی است . مفاهیم غیر محصل، تمایز مصداقی خبر، اجزاء قضیه، از طبیعیه تا محمول درجه ۲ ، تطور تاریخی قضایای حقیقی، خارجی و ذهنی .