ایتا پیامک تماس

ترجمه و متن نقدالنقود فی معرفه الوجود

۲۲۵.۰۰۰ تومان

نوع جلد

سخت

زبان

قطع کتاب

رقعی

ناشر

تاریخ انتشار

1402

نوبت چاپ

3

متن و ترجمه نقد النقود فی معرفة الوجود | تصنیف سید حیدر آملی؛ ترجمه و‌ تحقیق نادر محبتی ثمرین؛ چاپ سوم ۱۴۰۲
(از مقدمه مترجم) همان گونه که مولف در ابتدا توضیح داده است، این رساله چکیده‌ای از کتاب رسالة الوجود است و همانطور که نویسنده اشاره کرده، به حق کم حجم و پر محتواست. «نقد النقود» نگاهی عارفانه به خدا، انسان و جهان است. عارفانی که پس از طی مراحل علمی و منازل روحانی سفر خویش، آنچه را که به دیده بصیرت دیده‌اند در قالبی برهانی و حکمی برای شنوندگان و خوانندگان گزارش می‌کنند:
«دانش تصوف علمی است که حقیقت آن را جز برادران زیرکی که به راستی معروفند، در نمی‌یابند؛ و کسی که آن [تصوف] را شهود نکرده، بدان بصیرت نخواهد یافت؛ و چگونه‌ دریابد نور خورشید را کسی که نابیناست؟»