ایتا پیامک تماس

تجلی ولایت در آیه تطهیر

۵۱.۰۰۰ تومان

وزن 119 گرم

ارادۀ الهی بر زدودن زنگار رجس و آلودگی از اهل بیت (ع) و تجلی فرشتۀ طهارت و پاکی در آنان است؛ از این رو باید این شاخصۀ برجسته و زندۀ ولایت را به خوبی شناخت و در کارآمدی حقیقت ولایت، آن را مؤثر و حیاتی دانست.

این کتاب حاوی مباحثی جالب در خصوص تجلی ولایت در آیه تطهیر ‌‌‌‌‌‌می‌باشد:

۱ .جایگاه آیۀ تطهیر ۲ .تعیین مصادیق آیه ۳ .مرجع تفسیر وحیپ ۴ .داستان مباهله ۵ .طهارت‌های سه‌گانه و آیۀ تطهیر ۶ .مقام مخلصین