ایتا پیامک تماس

بررسی دستوری و محتوایی گاه ۵۱ و هوخشثره

تماس بگیرید

شناسه محصول: 1014940084 برچسب: , ,

وزن 260 گرم
نوع جلد

سخت

زبان

قطع کتاب

وزیری

ناشر

نویسنده

فهرست

 • اوستا و جایگاه زبان اوستایی
  • اوستای قدیم
   • گاثا/گاهان و دیگر متون اوستای قدیم
 • مردان و زنان گاهان
  • زردشت، خانوادۀ زردشت، حلقۀ دربار گشتاسب
 • زمان، زادگاه، پیشه و جامعۀ زردشت
 • نگرش علمی به گاهان
  • شواهد درونی و بیرونی
  • تأثیر اوستای جدید بر انتقال متون اوستای قدیم
  • گاهان و متون ودایی
 • هنر شاعری در گاهان
  • ویژگی غیر تعلیمی گاهان
 • تصنیف سرودها
  • الگوهای تصنیفی
 • صنایع ادبی
 • مضمون گاه ۵۱
 • دستنویس های یسن ها
 • پیشینۀ پژوهش
 • روش کار
 • یادداشت های مقدمه
 • فصل اول: حرف نویسی گاه ۵۱ و برگردان فارسی
  • برگردان فارسی
 • فصل دوم: تعلیقات برگردان فارسی
  • وزن گاه چهارم (وهوخشثره گاه)
 • فصل سوم: واژه نامه اوستا-زند-فارسی