ایتا پیامک تماس

برابرهای دستوری در عربی و فارسی

تماس بگیرید

شناسه محصول: 1014940085 برچسب: ,

وزن 430 گرم
تاریخ انتشار

1391

شابک

9789644263514

نوع جلد

شومیز

زبان

نوبت چاپ

2

تعداد صفحات

284

قطع کتاب

وزیری

عنوان فرعی

صرف و نحو

ناشر

نویسنده

فهرست اجمالی

بخش اول: صرف

گفتاری دربارۀ مباحث صرفی

دستور چیست؟

 • تعریف صرف
 • تعریف نحو
 • حروف هجاء یا تهجّی
 • حرکت و سکون
 • تنوین
 • ضوابط
 • کلمه
 • جمله
 • کلام
 • انواع کلمه
 • فعل
 • تعریف فعل
 • اقسام فعل
 • ادغام
 • ابدال
 • اعلال
 • نگارش همزه
 • همزۀ وصل و همزۀ قطع
 • فعل مؤکد
 • افعال ناقصه
 • افعال مقاربه
 • افعال قلوب
 • افعال تحویل
 • افعال مدح و ذم
 • روش تجزیه
 • اسم
 • اقسام اسم
 • مصدر
 • اقسام مصدر
 • جامد و مشتق
 • صفت مشبهه
 • افعل تفضیل
 • صیغۀ مبالغه
 • بنای اسمها
 • انواع جمع
 • معرفه و نکره
 • اسم جنس
 • مذکر و مؤنث
 • اعراب
 • منصرف
 • غیرمنصرف
 • بناء
 • مبنی
 • ضمیر
 • انواع ضمیر
 • اسم اشاره
 • اسم موصول
 • کنایات
 • ظروف مبنی
 • اسم عدد
 • عدد اصلی

بخش دوم: نحو

گفتاری درباره مباحث نحوی

تعریف نحو

 • مرفوعات
 • فاعل
 • افسام فاعل
 • مبتدا و خبر
 • ضمیر فصل یا عماد
 • اسم افعال ناقصه
 • کانَ
 • لیسَ
 • منصوبات
 • مفعول مطلق
 • تحذیر و اغراء
 • اختصاص
 • گونه های اسم مخصوص
 • اشتغال
 • منادی
 • استغاثه
 • ندبه
 • ترخیم
 • حال
 • تمییز
 • استثناء
 • مجرورات
 • توابع
 • نعت
 • تأکید
 • بدل
 • عطف
 • جمله و اقسام آن
 • روش ترکیب