ایتا پیامک تماس

فرمایشات استاد صمدی آملی | DVD ۰۶

۴۰.۰۰۰ تومان

وزن 90 گرم
زبان
ناشر

نویسنده

 عنوان  تعداد جلسه  سال
شرح رساله انسان کامل ۶۷ ۷۴-۷۵
شرح رساله نهج الولایه ۱۴۲ ۷۹-۸۴
شرح رساله نهج الولایه سری دوم ۱۶ ۸۸
امامت قزوین ۳۸ ۸۵-۸۶
امامت و ولایت ۹ ۸۲
ولایت تکوینی و تشریعی ۳۱ ۸۱
ولایت ساری ۱۱ ۸۴

تعداد کل جلسات: ۳۱۴