ایتا پیامک تماس

فرمایشات استاد صمدی آملی | DVD ۱۲

۴۰.۰۰۰ تومان

وزن 90 گرم
نوع جلد

سخت

زبان

قطع کتاب

وزیری

ناشر

نویسنده

 عنوان  تعداد جلسه  سال
الهیات اخص (کشف المراد) ۴۳ ۸۰-۸۱
الهیات اعم (کشف المراد) ۴۸ ۸۰-۸۱
امامت (کشف المراد) ۲۸ ۸۰-۸۱
نبوت (کشف المراد) ۱۳ ۸۰-۸۱
المدخل ۱۱۳ ۸۳
سرح العیون فی شرح العیون ۱۹۳ ۸۱-۸۸
تمهید القواعد ۹۸ ۸۲-۸۴
حوزه علمیه قزوین ۱۲ ۸۵-۸۶
گشتی در حرکت ۴۶ ۸۲-۸۳
نصاب الصبیان ۲۶ ۷۹

تعداد کل جلسات: ۶۲۰