مشخصات ظاهری کتاب ترجمه فتوحات مکیه:

 • عنوان عربی: الفتوحات المکیه فی معرفت اسرار المالکیه و الملکیه
 • نویسنده: شیخ محی الدین ابن عربی
 • مترجم: محمد خواجوی
 • تعداد مجلدات: ۱۷ جلد
 • ناشر: انتشارات مولی
 • نوع جلد: جلد سخت
 • قطع کتاب: وزیری
 • موضوع: عرفان

fotoohat

توضیحات هر یک از مجلدات:

جلد ۱: جلد ۱۰:

 • منازل
 • باب ۲۷۰ تا ۳۲۵
 • ۸۱۴ صفحه
جلد ۲: جلد ۱۱:

 • منازل
 • باب ۳۲۶ تا ۳۶۲
 • ۷۴۷ صفحه
جلد ۳: جلد ۱۲:

 • منازل
 • باب ۳۶۳ تا ۳۸۳
 • ۷۶۳ صفحه
جلد ۴: جلد ۱۳:

 • منازلات
 • باب ۳۸۴ تا ۴۶۱
 • ۴۹۶ صفحه
جلد ۵: جلد ۱۴:

 • مقامات (هجیّرات)
 • باب ۴۶۲ تا ۵۵۷
 • ۴۶۲ صفحه
جلد ۶:

 • معارف
 • باب ۷۳
 • همراه با ترجمه کتاب ختم الاولیاء حکیم ترمذی
 • ۶۳۹ صفحه
جلد ۱۵:

 • مقامات | اسمای حسنی
 • باب ۵۵۸
 • ۴۸۰ صفحه
جلد ۷:

 • معاملات
 • باب ۷۴ تا ۱۶۱
 • ۶۰۲ صفحه
جلد ۱۶:

 • مقامات | جامع ابواب
 • باب ۵۵۹
 • همراه با ترجمه شرح عبدالکریم جیلی
 • ۴۸۶ صفحه
جلد ۸:

 • معاملات
 • باب ۱۶۲ تا ۱۸۸
 • ۴۵۳ صفحه
جلد ۱۷:

 • مقامات | وصایا
 • باب ۵۶۰
 • ۳۹۸ صفحه
جلد ۹:

 • احوال
 • باب ۱۸۹ تا ۲۶۹
 • ۷۰۲ صفحه

 

یکی از مجلدات کتاب فتوحات مکیه بدون کاور:فتوحات مکیه

جهت خرید تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۶۷۹۰۱