تفسیر مجمع البیان

عنوان: ترجمه تفسیر مجمع البیان
مولف: علامه طبرسی
مترجم: حجت الاسلام علی کرمیدوره ۱۷ جلدی